Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Intrastat-SK a euro

V súvislosti so zavedením eura v SR od 1.1.2009 dochádza v systéme Intrastat k týmto zmenám:

 • Fakturovaná suma - U všetkých hlásení počnúc vykazovaným obdobím 01/2009 sa pre každú položku uvedie fakturovaná suma zaokrúhlená na celé eurá smerom nahor. Minimálna suma, ktorú je možné uviesť na hlásení je 1 euro.
 • Prahy - Prah oslobodenia pre rok 2009 pre prijatie je stanovený vo výške 200 000 EUR a pre odoslanie odoslanie 400 000 EUR. Prah zjednodušenia pre rok 2009 je pri prijatí 800 000 EUR a pri odoslaní 2 000 000 EUR. Prah transakcie sa pre rok 2009 stanovuje vo výške 200 EUR.
 • Opravy hlásení

  Ak spravodajská jednotka alebo jej zástupca zistí chybu v niektorom z odsekov 9 až 20 u odoslaného hlásenia, vyplní opravné INTRASTAT-SK hlásenie:

  • ak sa pôvodná fakturovaná suma zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 15 000 EUR
  • ak sa pôvodná čistá hmotnosť zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 500 kg
  • ak sa pôvodné množstvo v dodatkových merných jednotkách zmenilo o 5 % alebo viac
  • ak pri chybnom kóde tovaru, členskom štáte zaslania, členskom štáte určenia alebo krajine pôvodu je v odseku 10 Fakturovaná suma uvedená suma vyššia alebo rovná ako 30 000 EUR
  • ak pri ostatných chybných odsekoch je v odseku 10 Fakturovaná suma uvedená hodnota vyššia alebo rovná ako 300 000 EUR.
 • Formuláre

  formulár INTRASTAT 1-12 - Príloha 7   - Hlásenie o prijatí tovaru
  formulár INTRASTAT 2-12 - Príloha 8   - Hlásenie o odoslaní tovaru
  formulár INTRASTAT 3-12 - Príloha 9   - Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru
  formulár INTRASTAT 4-12 - Príloha 10 - Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru

 • XML správa - U všetkých hlásení počnúc vykazovaným obdobím 01/2009 sa v tagu currencyCode uvádza EUR