Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Domovská stránka

Vážená spravodajská jednotka,
ocitli sme sa spoločne vo veľmi náročnej situácii súvisiacej s COVID-19. Údaje, ktoré v rámci systému INTRASTAT-SK predkladáte, sú dôležitou súčasťou ukazovateľov umožňujúcich monitorovať stav a vývoj ekonomiky Slovenskej republiky.
Chápeme, že vykazovanie všetkých podrobností na INTRASTAT-SK hláseniach môže byť vzhľadom na obmedzenia vzťahujúce sa na Vás, ako aj Vašich obchodných partnerov problematické. Veľmi by sme však ocenili, keby ste v čase núdzového stavu poskytli podrobné informácie aspoň o Vašich najvýznamnejších obchodných operáciách. Menej významné transakcie môžete agregovať do kódu komodity 9950 00 00, pri ktorej uvediete len hodnotu tovaru a členský štát zaslania/určenia. Pre ďalšie podrobnosti, prosím, kontaktuje pracovníkov konzultačného pracoviska Štatistického úradu SR: e-mail: intrastat-sk@statistics.sk, tel. č.: 02/50 23 62 77, 50 23 62 78.