Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Helpdesk

Pracovníci konzultačného pracoviska pre systém INTRASTAT-SK Štatistického úradu SR sú k dispozícii počas pracovných dní, v čase od 8:30 do 14:30.

telefón: 00421 / 2 / 50 23 62 77 00421 / 2 / 50 23 62 78 e-mail: intrastat-sk@statistics.sk

Pripomienky, žiadosti a oznámenia týkajúce sa systému INTRASTAT-SK adresujte na:

adresa: Štatistický úrad SR Odbor štatistiky zahraničného obchodu Miletičova 3 824 67 Bratislava e-mail: intrastat-sk@statistics.sk

Pracovníci konzultačného pracoviska Finančného riaditeľstva SR colnej sekcie sú k dispozícii počas pracovných dní, v čase od 8:00 do 14:00.

telefón: 00421 / 2 / 48 27 33 66 00421 / 2 / 48 27 33 63 e-mail: helpdesk.intrastat@financnasprava.sk