Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Helpdesk

Pracovníci konzultačného pracoviska pre systém INTRASTAT-SK Štatistického úradu SR sú k dispozícii počas pracovných dní, v čase od 8:30 do 14:30.

telefón: 00421 / 2 / 50 236 277 00421 / 2 / 50 236 278 e-mail: intrastat-sk@statistics.sk

Pripomienky, žiadosti a oznámenia týkajúce sa systému INTRASTAT-SK adresujte na:

adresa: Štatistický úrad SR Odbor štatistiky zahraničného obchodu Lamačská cesta 3/C P.O.BOX 17 840 05 Bratislava 45 e-mail: intrastat-sk@statistics.sk

Pracovníci konzultačného pracoviska Finančného riaditeľstva SR colnej sekcie pre systém INTRASTAT-SK sú k dispozícii počas pracovných dní, v čase od 8:30 do 14:00.

telefón: 00421 / 2 / 48 273 366 00421 / 2 / 48 273 363 00421 / 56 / 63 02 318 e-mail: helpdesk.intrastat@financnasprava.sk
Títo pracovníci Vám pomôžu najmä pri zatrieďovaní tovaru podľa Kombinovanej nomenklatúry a pri elektronickom predkladaní INTRASTAT-SK hlásení vrátane generovania a používania prihlasovacích údajov na portál Finančnej správy SR pre systém INTRASTAT-SK.