Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

BREXIT

BREXIT a štatistické zisťovania INTRASTAT-SK

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo) 31.1.2020 vystúpilo z EÚ prijatím dohody o vystúpení. Na základe tejto dohody sa Spojené kráľovstvo od 1.2.2020 stalo treťou krajinou.

Tým, že ide o BREXIT s dohodou, počas prechodného obdobia, t. j. od 1.2.2020 do 31.12.2020, pre spravodajské jednotky systému INTRASTAT-SK platia rovnaké pravidlá, ako keby bolo Spojené kráľovstvo členským štátom EÚ a vykazujú prijatia a odoslania tovaru z a do Spojeného kráľovstva na INTRASTAT-SK hláseniach.

Ukončenie prechodného obdobia bude mať vplyv na vykazovanie obchodu so Spojeným kráľovstvom pre referenčné obdobia od januára 2021 a tiež na výpočet spravodajskej povinnosti.

Súčasťou dohody o vystúpení je aj protokol o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len "Protokol"), ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2021. Protokol poskytuje právne funkčné riešenie, ktoré zabráni vytvoreniu tzv. "pevnej hranice" na Írskom ostrove. Absencia colných kontrol medzi EÚ a Severným Írskom bude mať dôsledky na zber a spracovanie údajov o medzinárodnom obchode jednak v členských štátoch, ako aj v Spojenom kráľovstve. K dispozícii nebudú colné vyhlásenia o obchode medzi členskými štátmi a Severným Írskom.

Slovensko, ako členský štát, bude od referenčného obdobia január 2021 zbierať a spracovávať údaje o svojom obchode so Severným Írskom na INTRASTAT-SK hláseniach (rovnako ako v súčasnosti pri obchode s celým Spojeným kráľovstvom počas prechodného obdobia). To znamená, že územie Severného Írska bude vykazované ako členský štát zaslania na prijatí, resp. členský štát určenia na odoslaní.

Naopak, obchod medzi členskými štátmi a ostatnými časťami Spojeného kráľovstva (bez Severného Írska) bude zaznamenávaný na colných vyhláseniach.

Kódovanie krajín a území je nasledovné:

XI - Spojené kráľovstvo (Severné Írsko), použitie iba na INTRASTAT-SK hláseniach;

XU - Spojené kráľovstvo (bez Severného Írska), použitie iba na colných vyhláseniach;

GB - Spojené kráľovstvo, kód ostáva platný pre krajinu pôvodu.

Spravodajská povinnosť na rok 2021

Spravodajská povinnosť na rok 2021 bude posudzovaná na základe historických údajov. Ale v prípade spravodajských jednotiek v súčasnosti obchodujúcich so Spojeným kráľovstvom (GB), ŠÚ SR nemôže tento obchod automaticky vylúčiť z výpočtu, nakoľko nevie aká časť obchodu je reálne so Severným Írskom a aká časť so Spojeným kráľovstvom (bez Severného Írska). Preto spravodajské jednotky, ktoré vedia, že neobchodovali so Severným Írskom a ani sa obchodovať nechystajú, môžu požiadať o posúdenie zmeny spravodajskej povinnosti, resp. o jej zrušenie individuálne, formou e-mailu na intrastat-sk@statistics.sk, alebo sa informovať na telefonických číslach 02/502 36 278, 277.

Zároveň ŠÚ SR uvíta, keby spravodajské jednotky obchodujúce prevažne so Spojeným kráľovstvom oznámili formou e-mailu na intrastat-sk@statistics.sk približný pomer obchodu medzi Spojeným kráľovstvom (bez Severného Írska) a Severným Írskom. Uľahčí to spracovanie štatistiky zahraničného obchodu, najmä v začiatkoch uplatňovania protokolu o Írsku/Severnom Írsku.