Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Domovská stránka

Vážená spravodajská jednotka,
ocitli sme sa spoločne vo veľmi náročnej situácii súvisiacej s COVID-19. Údaje, ktoré v rámci systému INTRASTAT-SK predkladáte, sú dôležitou súčasťou ukazovateľov umožňujúcich monitorovať stav a vývoj ekonomiky Slovenskej republiky.
Chápeme, že vykazovanie všetkých podrobností na INTRASTAT-SK hláseniach môže byť vzhľadom na obmedzenia vzťahujúce sa na Vás, ako aj Vašich obchodných partnerov problematické. Veľmi by sme však ocenili, keby ste v čase núdzového stavu poskytli podrobné informácie aspoň o Vašich najvýznamnejších obchodných operáciách. Menej významné transakcie môžete agregovať do kódu komodity 9950 00 00, pri ktorej uvediete len hodnotu tovaru a členský štát zaslania/určenia.

V prípade problémov s prihlásením kontaktuje pracovníkov konzultačného pracoviska Finančného riaditeľstva SR colnej sekcie, e-mail: helpdesk.intrastat@financnasprava.sk, tel. č.: 02 / 48 273 366, 02 / 48 273 363.

Odbor štatistiky zahraničného obchodu ŠÚSR organizuje online seminár “Systém INTRASTAT-SK“
Termín: 8.6.2021
Čas: 9:00 – 13:00
Obsah seminára:

  • Štatistika zahraničného obchodu
  • Základné informácie o štatistike obchodu v rámci EÚ
  • Vyplňovanie INTRASTAT-SK hlásení
  • Špecifické prípady vykazovania
  • Elektronické predkladanie hlásenia INTRASTAT-SK
  • Pripravované zmeny pre rok 2022
  • Otázky a odpovede

Seminár prebehne online formou. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím seminára dostanete link spolu s návodom na prihlásenie.
Na seminár sa môžete registrovať najneskôr do 31.5.2021 emailom na adresu: Andrea.Szaboova@statistics.sk
Počet miest: max. 20