Prihlásenie

Vyhľadávanie

Validita

Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!

Domovská stránka

V prípade problémov s prihlásením kontaktuje pracovníkov konzultačného pracoviska Finančného riaditeľstva SR colnej sekcie, e-mail: helpdesk.intrastat@financnasprava.sk, tel. č.: 02 / 48 273 366, 02 / 48 273 363.

Nová www stránka INTRASTAT-SK (ŠZO)

Štatistický úrad SR má vytvorenú www stránku INTRASTAT-SK (ŠZO). Na uvedenej stránke nájdete všetky podrobné informácie a návody súvisiace so spravodajskou povinnosťou pre štatistické zisťovania INTRASTAT-SK.

Webinár „Hlásenia prostredníctvom Webform a aplikácie Intrastat - CS“

PLNE OBSADENÉ

Odbor Štatistiky zahraničného obchodu ŠÚ SR spolu s Finančným riaditeľstvom SR , colným odborom organizuje online webinár: Vytváranie hlásenia Intrastat - SK prostredníctvom online rozhrania Webform a aplikácie Intrastat - CS.

Termíny: 20.02.2024

Čas: 09:00 – 12:30

Obsah webinára:

  • Formát xml hlásenia, kde a ako ho vytvoriť
  • Praktický príklad vytvorenia a zaslania hlásenia prostredníctvom Webform, Intrastat-SK
  • Praktický príklad vytvorenia a zaslania hlásenia prostredníctvom aplikácie Intrastat-CS
  • Oprava položky, zrušenie položky, oprava hlásenia, zrušenie hlásenia
  • Často sa opakujúce chyby
  • Otázky a odpovede

Počet účastníkov 30.
Účastníci za webinár neplatia.
Na webinár sa môžete registrovať vyplnením a zaslaním nižšie uvedených údajov na e-mail: intrastat.seminar@statistics.sk.

Údaje na prihlásenie:
Spoločnosť:
IČ DPH:
Meno účastníka:
Tel. kontakt:
E-mail:

Účasť máte rezervovanú až po potvrdzujúcej odpovedi ŠÚ SR.